Meddelande från styrelsen

HAR NÅGON GAMLA DOKUMENT,  FOTON?


På styrelsemötet den 7:e maj beslutades att Föreningen Durspelssmederna skall i fortsättningen

förvara allt material "från förr" i Föreningsarkivet i Västervik.


Vid byten av föreningslokaler har dokument, foton mm blivit förvarade hos olika personer.


Nu ber vi Er som har något av ovanstående som tillhör föreningen, att lämna detta i god tid till nedanstående, innan nästa styrelsemöte den 18 juni.


Vid frågor kontakta: 

Fredrik Nilsson Tel: 070-375 44 00 eller Göran Markström Tel: 070-398 26 84