KALENDER

Durspelssmederna

Ankarsrum

                  2020

v16           sönd 19 april

Styr.möte

INSTÄLLT!

Ankarsrum

v20            sönd. 17 maj

Styr.möte

Folkets hus, Ankarsrum  kl 18:00

Ankarsrum

v24            sönd 14 juni

Styr.möte

Folkets hus, Ankarsrum  kl 18:00

Ankarsrum

v28            sönd 12 juli

Styr.möte

Folkets hus, Ankarsrum  kl 18:00

Ankarsrum

v30            månd 20 juli

Arbetsmöte

Folkets hus, Ankarsrum  kl 17:00-20:00

Ankarsrum

         

v30            fred-sönd 24-26 juli

Stämma

Inställd