KALENDER

Durspelssmederna

Ankarsrum

                  2020

v35            sönd 30 aug

Styr.möte

Folkets hus, Ankarsrum  kl 18:00

Ankarsrum

v30            fred-sönd 24-26 juli

Stämma

Inställd