KALENDER


           2022












v 03   Tisd  18 jan

Kursstart Inställd







v 03    Fred  21 jan

Grötfest Inställd







v 04    Tisd 25 jan

Kursstart Inställd





v 07   Sönd  20 febr

Styrelsemöte

Folkets Hus  kl 17.00

Ankarsrum





v 09   Tisd 1 mars

Ev Kursstart