MEDLEMMAR

Händelser 2021


Inga sammankomster är planerade.


Årsmöte kommer att hållas i någon form.Medlemsavgiften 100 kr betalas till bankgiro 5390-1260.

Var noga med att skriva avsändare.


Pågående Kurser/spelkvällar:

Inställda.


Kommande spelningar, kolla på kalendern!