MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN

Durspelssmederna

Ankarsrum

HAR NÅGON GAMLA DOKUMENT, FOTON ELLER DYLIGT?

 

På styrelsemötet den 7:e maj beslutades att Föreningen Durspelssmederna skall i fortsättningen

förvara allt material "från förr" i Föreningsarkivet i Västervik.

 

Vid byten av föreningslokaler har dokument, foton mm blivit förvarade hos olika personer.

 

Nu ber vi Er som har något av ovanstående som tillhör föreningen, att lämna detta i god tid till nedanstående, innan nästa styrelsemöte den 18 juni.

 

Vid frågor kontakta:

Fredrik Nilsson Tel: 070-375 44 00 eller Göran Markström Tel: 070-398 26 84