KONTAKTA OSS

Durspelssmederna

Ankarsrum

Örebrostämman

nov 2013

foto M Högström

Styrelse

Ordförande: Fredrik Nilsson 070-375 44 00

Vice ordförande: Kurt Nilsson 070-315 62 14

Kassör: Sven Högström 070-555 31 70

Sekreterare: Göran Markström 070-398 26 84

Vice sekreterare: Bertil Gyllenram 073-156 55 16

Ledamot: Sonja Thunebäck 070-365 08 79

Ledamot: Tommy Albinsson 070-291 71 16

Ersättare styrelsen:

Birgitta Svensson 073-027 38 79, Anders Fransson 070-882 02 28

E-post:

gomo@durspelssmederna.se

 

Arbetsgrupper:

Stämmoarbetsgrupp:

Roger Karlsson 070-258 39 80, Annika Sandström 070-628 34-42,

Yngve Nilsson 076-161 16 12, Ulf Hallberg 070-

Festkommitte´n:

Sonja Thunebäck 070-365 08 79, Katarina Wenegård 073-097 18 51,

Göran Markström 070-398 26 84, Tommy Albinsson 070-291 71 16

 

Spelledarsektion: Lars Andersson 070-622 37 17 och Kurt Nilsson.

Bokningsansvarig: Kurt Nilsson 0490-63011, 070-315 62 14

Klippboksansvarig: Gunilla Gyllenram 070-515 36 24

Lotterikommité: Marita Holgersson 073-800 63 80 ,

Anders Fransson 070-882 02 28 och Eva Jonsson 073-808 99 53

Pressombud: Vakant

Valberedare: Vakant

Ersättare: Annika Sandström 070-628 34-42

Webmasters:

Gert Olstedt g.olstedt@telia.com tel 070-551 41 44 eller

Märit Olstedt marit.olstedt@telia.com tel 070-600 75 72