KALENDER

Durspelssmederna

Ankarsrum

                  2020

v02         sönd 12 jan

Styr.möte

Folkets hus, Ankarsrum  kl 18:00

Ankarsrum

v03         tisd 14 jan

Kursstart

Folkets hus, Ankarsrum  kl 18:30

Ankarsrum

v03         torsd 16 jan

Kursstart

Folkets hus, Ankarsrum  kl 18:30

Ankarsrum

v04         fred 24 jan

Grötfest

Vimmerbyparken  saml kl 18:00

Vimmerby

v06          sönd 9 feb

Styr.möte

Folkets hus, Ankarsrum  kl 18:00

Ankarsrum

 v08          fred-sönd 21-23 feb

Stämma

Eskilstuna

Eskilstuna

 v09         lörd 29 feb

Spelning

Marieborgskyrkan kl 09:00

Västervik

 v10         sönd 8 mars

Styr.möte

Folkets hus, Ankarsrum  kl 18:00

Ankarsrum

v11           lörd 14 mars

Årsmöte

plats vakant

v16           sönd 19 april

Styr.möte

Folkets hus, Ankarsrum  kl 18:00

Ankarsrum

v19           tisd 5 maj

Kursavsl.

Folkets hus, Ankarsrum  kl 18:00

Ankarsrum

v20            sönd. 17 maj

Styr.möte

Folkets hus, Ankarsrum  kl 18:00

Ankarsrum

v25            sönd 21 juni

Styr.möte

Folkets hus, Ankarsrum  kl 18:00

Ankarsrum

v28            sönd 12 juli

Styr.möte

Folkets hus, Ankarsrum  kl 18:00

Ankarsrum

v30            månd 20 juli

Arbetsmöte

Folkets hus, Ankarsrum  kl 17:00-20:00

Ankarsrum

         

v30            fred-sönd 24-26 juli

Stämma

Folkets hus, Ankarsrum

Ankarsrum