KALENDER

Durspelssmederna

Ankarsrum

                  2020

v03         tisd 14 jan

Kursstart

Folkets hus, Ankarsrum  kl 18:30

Ankarsrum

v03         torsd 16 jan

Kursstart

Folkets hus, Ankarsrum  kl 18:30

Ankarsrum

v04         fred 24 jan

Grötfest

Vimmerbyparken  saml kl 18:00

Vimmerby

 v09         lörd 29 feb

Spelning

Marieborgskyrkan kl 09:00

Västervik